Sasha-Bokpro

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหัวข้อดังนี้

  1. หากลูกค้าได้รับสินค้า ภายใน 7-14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ในกรณีที่พบปัญหาสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ หรือ ตัวเครื่องชำรุด สามารถแจ้งทำเรื่องขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไข ผ่านช่องทางการจำหน่าย
  2. หากลูกค้าได้รับสินค้าเกิน 14 วันทำการ และพบปัญหาสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ จะเข้าสู่กระบวนการรับประสินค้าของทางบริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าทำการลงทะเบียนการรับประกันให้เรียบร้อย และส่งสินค้าเข้ามาที่ศูนย์ซ่อมฯ เพื่อให้ทางช่างดำเนินการตรวจเช็คตัวเครื่องและแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า
  3. ในกรณีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน เลิกผลิต หรือหมดสต๊อก ทางบริษัทสามารถเสนอคืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทนได้
  4. ในกรณีลูกค้าขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทมีระยะเวลาการดำเนินการคืนเงิน หรือส่งสินค้าใหม่กลับภายใน 20 วันทำการ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้